• Lý Thái Tổ, Tổ 4, Ấp Cát Lái, Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • info@hcii.com.vn
Your search results

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 09/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển đô thị Nhơn Trạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Posted by Chấn Thanh on Tháng Tám 17, 2023
0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings

Call Now Button